Jaarrekening

De jaarrekening is het financiële eindverslag van uw onderneming. Het bevat de balans per 31 december, de resultatenrekening van het boekjaar en een toelichting op beide. Indien u een B.V. heeft, bent u zelfs verplicht een (beperkte) jaarrekening te deponeren bij de Kamer van Koophandel.

Doel van een jaarrekening
De jaarrekening dient zo te zijn opgesteld dat deze de gebruiker van de jaarrekening voldoende inzicht geeft in het vermogen en resultaat van de onderneming. Het uiteindelijke doel hangt dus sterk af van het feit voor wie de jaarrekening wordt opgesteld.

De meest voorkomende gebruikers van een jaarrekening zijn de eigenaar en de belastingdienst bij eenmanszaken en vennootschappen onder firma. Bij besloten vennootschappen, verenigingen en stichtingen kunnen hier nog de leden en aandeelhouders aan worden toegevoegd. Een laatste belangrijke categorie zijn de externe financiers van uw bedrijf, zoals banken en kredietinstellingen

Jaarrekening voor verantwoording aan de belastingdienst
Verreweg de meeste ondernemingen stellen een jaarrekening op voor een tweeledig doel. Ten eerste geeft het duidelijk en overzichtelijk de financiële gang van zaken weer over het afgelopen boekjaar en ten tweede dient financiële verantwoording te worden afgelegd aan de belastingdienst. De winstaangifte inkomstenbelasting voor ondernemers bevat standaard een balans en resultatenrekening. Deze kunnen worden overgenomen uit de jaarrekening van de onderneming. De jaarrekening kan worden opgevraagd bij controle of boekenonderzoek door de belastingdienst, hierin staan namelijk de belangrijkste toelichtingen op de balans en resultatenrekening. Aangezien de winst de grondslag is voor belastingheffing, is deze altijd het object van onderzoek door de fiscus.Ja

Jaarrekening voor verantwoording externe financiers
Wanneer uw onderneming geld heeft geleend, dan vraagt uw bank standaard ieder jaar om de jaarrekening. Zij kan hieruit de vermogenspositie ten opzichte van voorgaand jaar bestuderen en mogelijk extra zekerheden eisen. Het resultaat is voor de bank van minder belang, omdat deze elementen kunnen bevatten die het resultaat drukken, maar geen wezelijke invloed hebben op bijvoorbeeld de liquiditeit van de onderneming.

Voordelen jaarrekening ten opzichte van een uitdraai administratie
Al de gegevens in de jaarrekening staan ook in de administratie van de onderneming, waarom dan toch een jaarrekening opstellen? De jaarrekening is een zakelijk rapport in tegenstelling tot de verzameling uitdraaien uit een administratie. U besteed veel aandacht als onderneming aan PR en service, omdat u goed voor de dag wilt komen bij uw cliënten en externe relaties. Waarom zou u dan wanneer het op de financiële kant van uw onderneming aankomt met een onprofessioneel vodje komen aanzetten?

Daarnaast is een jaarrekening opgesteld uit een reeks uniforme posten, deze posten kunnen in uw administratie her en der verspreid staan. Dit maakt de jaarrekening dus ook bij uitstek het middel om uw onderneming te vergelijken ten opzichte van uw branchegenoten en concurrenten.

U zult ook de eerste niet zijn waarbij meerdere versies van balansen, resultatenrekeningen en grootboekposten circuleren, waarbij bij een boekenonderzoek blijkt dat de of de posten niet aansluiten bij de belastingaangifte of niet meer te herleiden is welke posten waar verantwoord zijn in de aangifte. Dit is allemaal te voorkomen door uw boekjaar administratief zakelijk en correct af te sluiten via een rapport, welke als basis dient voor de verdere verantwoordingen.

Nas Administatie | Belasting | Advieskantoor
Wij kunnen deskundig en voordelig uw jaarrekening opstellen. Ook een gratis second opinion van uw huidige jaarrekening behoort tot de mogelijkheden. Neem daarom vandaag nog contact met ons op.