Welke rechtsvorm kies ik voor mijn bedrijf?

Welke rechtsvorm kies ik voor mijn bedrijf?

 

Dat is een vraag die wij regelmatig krijgen. Als je een eigen bedrijf begint, komt er veel op je af. Je hebt goed nagedacht over je businessmodel, maar hoe nu verder? Begin je je bedrijf als eenmanszaak, of is het toch handiger om een B.V. op te richten. Onderstaand lichten we de twee meest voorkomende rechtsvormen wat nader toe.

 
1. De eenmanszaak

Ervan uitgaande dat je je bedrijf alleen begint, kan je een eenmanszaak oprichten. Strikt gesproken richt je die niet op, maar je schrijft je bedrijf in bij de Kamer van Koophandel als eenmanszaak. Je registreert de naam van je bedrijf en het feit dat jij de eigenaar daarvan bent.

Meer is er niet voor nodig om een eenmanszaak te beginnen. Simpel toch? Niet echt. Juridisch gezien bestaat de eenmanszaak niet. Dit betekent dat jouw bedrijf, en alle daartoe behorende goederen maar ook schulden, tot jouw privévermogen behoort. Je moet je dan ook goed realiseren dat een eenmanszaak juridische en fiscale consequenties heeft: 

  1.  Gemeenschap van goederen: Als je getrouwd bent in gemeenschap van goederen, dan wordt je partner automatisch voor de helft eigenaar van alle goederen die tot je bedrijf behoren; 
  2.  Aansprakelijkheid: Je bent direct in privé aansprakelijk voor alle schulden van je bedrijf. Mocht het zover komen, dan kan een schuldeiser je gehele privévermogen aanspreken. Zeker als je getrouwd bent in gemeenschap van goederen kan dat betekenen dat ook je partner een deel van zijn of haar eigendom kwijtraakt. En dat is een risico waar je goed over na moet denken! 
  3. Belastingen: Bij een eenmanszaak betaal je direct inkomstenbelasting over de winst van je bedrijf. Daar staat tegenover dat je bij een eenmanszaak gebruik kunt maken van diverse fiscale ondernemersfaciliteiten die je weer belastingvoordeel kunnen opleveren.

2. De Besloten Vennootschap (B.V.)

Het oprichten van een B.V. kan alleen via de notaris. De notaris maakt een akte van oprichting op, waarin enkele spelregels, de statuten, worden vastgelegd die gelden in de relatie tussen aandeelhouders onderling en tussen de aandeelhouders en de directeuren van de B.V.

Als je je bedrijf in een B.V. wilt starten, dan wordt je aandeelhouder en directeur van je B.V. Jij hebt als aandeelhouder/directeur van je B.V. de volledige zeggenschap over je bedrijf en recht op de gerealiseerde winsten.
De B.V. heeft andere juridische en fiscale consequenties dan de eenmanszaak, zoals: 

  1. Gemeenschap van goederen: Als je getrouwd bent in gemeenschap van goederen, krijgt je partner automatisch de helft van de aandelen. Dit is iets anders dan de helft van alle goederen zoals bij de eenmanszaak het geval is; 
  2. Aansprakelijkheid: Je bent in beginsel niet in privé aansprakelijk voor de schulden van je bedrijf. Dit komt door de zogeheten “rechtspersoonlijkheid” van de B.V., wat een eenmanszaak niet heeft. Jijzelf maar zeker ook je partner is daarmee beter beschermd tegen het risico van aansprakelijkheid; 
  3. Belastingen: * De B.V. heeft andere belastinggevolgen dan de eenmanszaak. De winst die de B.V. maakt wordt belast met vennootschapsbelasting. Bij uitkering van winst is mogelijk dividendbelasting verschuldigd. Voor de B.V. gelden ook andere fiscale ondernemingsfaciliteiten. Zo kan het zijn dat je bij een eenmanszaak effectief een andere belastingdruk over de winst hebt dan bij de B.V. Deze belastingdruk is onder meer afhankelijk van de te verwachten winst.

Wij kunnen je meer vertellen over de fiscale gevolgen van de eenmanszaak of de B.V. en een berekening voor je maken welke rechtsvorm voor jou het meest voordelig is.