Loonadministratie

Personeel en dan...? 
Bij het aannemen van personeel komt heel wat meer kijken dan alleen iemand in dienst nemen. Contract opstellen, aanmelden bij de Belastingdienst, salaris betalen, loonheffing afdragen, de Arbo-regels, om er maar een aantal te noemen. Zou het niet handig zijn als u een partij kon inschakelen die al dit soort zaken voor u regelt? 

Loonadministratie
Voor een relatief klein bedrag per maand verzorgen wij uw loonadministratie en alle bijbehorende zaken. Naast de maandelijkse of vierwekelijkse loonstrook zorgen wij ook voor de aan- en afmelding van uw werknemer bij Belastingdienst, uw aangifte loonheffingen en de jaaraangifte. 

Elektronische aangifte
De aangifte loonheffingen, die sinds 2006 elektronisch gedaan moet worden is hiervan onderdeel.